OFERTA

OFERTA

Co możemy dla Ciebie zrobić?

OPRACOWANIE WNIOSKU

 

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie wniosku przez naszych specjalistów pod względem formalnym wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami ze strony ZUS.

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PROJEKTU

 

Pozostajemy z Klientem do momentu podpisania protokołu odbioru projektu przez eksperta zgodnie ze standardem wymaganym przez ZUS.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

 • Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
 • Dofinansowanie jest bezzwrotne / nie stanowi pomocy DE MINIMIS, Udzielane jest ze środków funduszu wypadkowego ZUS.
 • Wielkość przedsiębiorstwa mierzona jest liczbą zatrudnionych pracowników, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 • Istnieje możliwość ubiegania się o zakup urządzeń używanych.
 • Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie kilkakrotnie – warunkiem jest zakończenie realizacji poprzedniego projektu.
 • Realizacja projektu może odbywać się w obiekcie dzierżawionym (umowa obejmująca okres trwałości projektu – 3 lata).

JEŚLI ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW
I ODPROWADZASZ ZA NICH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE
PROGRAM DOFINANSOWANIA SKIEROWANY JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE!

RODZAJE PROJEKTÓW

RODZAJE PROJEKTÓW

Którym projektem jesteś zainteresowany?

ZADZWOŃ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ
ODDZWONIMY W CIĄGU 48 H

Projekty inwestycyjne

Realizacja projektu inwestycyjnego
lub inwestycyjno – doradczego powinna przyczynić się do zredukowania niekorzystnego oddziaływania przynajmniej jednego z wymienionych parametrów (z wyłączeniem projektów dotyczących zakupu środków ochrony indywidualnej):

 

 • mikroklimat,
 • zapylenie,
 • hałas,
 • wibracje,
 • oświetlenie,
 • promieniowanie jonizujące i niejonizujące,
 • bezpieczeństwo,
 • obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego,
 • czynniki chemiczne,
 • czynniki biologiczne.
rsz_shutterstock_22164943-min-3

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZUS

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach projektu?

PROJEKTY INWESTYCYJNE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM ZUS:

 

Dotowane są inwestycje polegające na zakupie, montażu urządzeń i elementów – wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.:

 

 • osłony do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
 • optoelektryczne urządzenia ochronne,
 • urządzenia ochronne czułe na nacisk (maty, podłogi, obrzeża, krawędzie, itp.),
 • elementy systemów sterowania z funkcjami bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych, itp.),
 • urządzenia i elementy sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 • kabiny dźwiękoizolacyjne, tłumiki akustyczne, kabiny, osłony i ekrany chroniące przed promieniowaniem optycznym, hałasem, polami elektromagnetycznymi, itp.
 • neutralizatory elektryczności statycznej,
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze (filtry, filtropochłaniacze, itp.),
 • urządzenia i elementy wentylacji miejscowej lub ogólnej nawiewno-wywiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne) – łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50 000,00 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych,
 • urządzenia bez własnego napędu / nie samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wózki samojezdne, wciągniki i żurawiki do 450 kg),
 • urządzenia samojezdne służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego wózków jezdniowych podnośnikowych – łączny poziom dofinansowania nie może być większy niż 50 000,00 zł,
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

 

PROJEKTY DORADCZE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM ZUS:

 

Dotowane są działania doradcze dotyczące, m.in.:

 

 • identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 • wykonania pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
 • czynniki chemiczne i pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
 • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.), o ile są wykonywane jako element innych działań objętych wnioskiem,
 • dokonania doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń,
 • przeprowadzenia analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 • wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 • opracowania projektów technicznych środków ochrony zbiorowej,
 • opracowania projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
WYSOKOŚĆ DOTACJI

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Maksymalna kwota dotacji na BHP z ZUS oraz procentowy udział ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależniony od rodzaju i wielkości firmy

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO

1-9 pracowników

140 tys. zł

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

10-49 pracowników

210 tys. zł

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

50-249 pracowników

340 tys. zł

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

250 i więcej pracowników

500 tys. zł

KONTAKT

KONTAKT

skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości

Zadzwoń

+48 536 215 536

Nasze biuro

BKGM Inwestycje Małgorzata Kasińska
Pańska 96 lok. 83
00-837 Warszawa
NIP 642 303 95 15